×

Prijsstijgingen op de loer door nieuwe Brexit-wetgeving

Monday January 29, 2024
Back to overview
Share this article
Bij experts op het gebied van de export en import tussen Groot-Brittannië en de Europese Unie (EU) zijn zorgen ontstaan over nieuwe Brexit-wetgeving. De nieuwe Border Target Operation Model (BTOM)-wet gaat per 31 januari in en levert mogelijke beperkingen op voor Nederlandse en Vlaamse exporteurs van (verwerkte) vlees- en visproducten naar het Verenigd Koninkrijk. “Zorgwekkend”, vindt Marco Forgione van het Institute of Export & International Trade.
 
Vlees en vis, zowel vers als diepgevroren, zijn in het kader van de BTOM geherclassificeerd als ‘Medium Risk’. Dit betekent dat deze producten – net als bijvoorbeeld zuivel, eieren, pet food en bloemen - per 31 januari 2024 moeten voldoen aan bepaalde certificeringen vanuit het VK. Het nieuwe grensregime gaat vervolgens per 30 april 2024 in, wat betekent dat extra controles zullen plaatsvinden op deze producten in Britse havens en op vliegvelden. De nieuwe grenscontroleclassificaties brengen volgens het Institute of Export & International Trade behoorlijk wat risico’s met zich mee. Zo moeten bedrijven in de foodketen zich de nieuwe regel- en wetgeving eigen maken, wat de nodige opleiding vergt. Veel importeurs en exporteurs zullen hun systemen moeten aanpassen om te kunnen voldoen aan de eisen vanuit Groot-Brittannië. Ook vertragingen en beperkingen van beschikbaarheid liggen op de loer.
 
Prijsstijgingen
Verder waarschuwt het Institute of Export & International Trade voor prijsstijgingen voor consumenten omdat alle maatregelen doorberekend moeten worden. “De manier waarop met deze veranderingen is omgegaan, is zorgwekkend. In een tijd waarin het bedrijfsleven zich voorbereidt op de grootste modernisering van de Britse grenzen sinds generaties, is het gebrek aan communicatie over deze herclassificatie van producten niet erg bemoedigend. Deze herclassificatie betekent dat bepaalde vlees- en visproducten nu onverwacht aan nieuwe processen en administratieve eisen worden onderworpen”, legt Forgione uit. “We weten dat bedrijven in Groot-Brittannië en de EU, met name het MKB, moeite hebben om grip te krijgen op de veranderingen van 31 januari en zich zorgen maken over de nieuwe fysieke controles, die eind april van kracht zullen worden. Het risico bestaat dat deze veranderingen en de manier waarop informatie wordt gedeeld, kunnen leiden tot extra kosten voor de exporteur, de importeur en uiteindelijk dus voor de consument.”
 
‘Trusted Trader’-status
Groot-Brittannië stelt dat het bezig is ‘met het creëren van een zo digitaal mogelijk en op risico gebaseerd inlichtingensysteem voor een effectief grenssysteem’. Voordelen van zo’n grenssysteem zouden een verbeterde efficiency and snellere doorvoer van producten bij de grens zijn dankzij nieuwe certificering en minder kosten doordat ook de bureaucratie wordt aangepakt. Bedrijven die regelmatig vlees en/of vis exporteren naar het VK komen in aanmerking voor een ‘Trusted Trader’-status, waardoor zij minder gecontroleerd gaan worden en de doorvoer dus sneller gaat. De Britse regering wijst erop dat de BTOM bijdraagt aan protectionisme van de Britse maatschappij, agrarische sector en visindustrie.