×

Pilot moet voedselverspilling vissector inzichtelijk maken

Thursday January 11, 2024
Back to overview
Share this article
De Nederlandse vissector gaat beter inzichtelijk maken hoe groot de verspilling van voedsel binnen de keten is. Vijf visverwerkers, waaronder Adri & Zoon Yerseke, doen mee aan deze pilot. Dat maakte de Visfederatie bekend tijdens de nieuwjaarsreceptie ‘Duurzaam ondernemen in de vissector’. Ook maakte de Visfederatie bekend dat in de loop van 2024 de sector internationaal en richting (Europese) politiek als één merk moet gaan communiceren. “Dit willen we gaan doen onder de noemer The Dutch Seafood Industry”, zei Visfederatie-voorzitter Guus Pastoor.
 
Pastoor benadrukte tijdens zijn nieuwjaarsrede dat de Nederlandse vissector de afgelopen jaren aanzienlijk aan belang heeft gewonnen. “Ondanks het feit dat we kotters zijn kwijtgeraakt en zelf minder vis vangen, zien we een duidelijk groei van de branche. We halen onze seafood inmiddels van verder weg, maar zijn zeer succesvol in de verwerking en handel. De Nederlandse vissector vertegenwoordigt een exportwaarde van bijna zes miljard euro. Ik schat dat dit tien jaar geleden nog drie miljard was”, aldus Pastoor. Om de vissector nog beter voor het voetlicht te krijgen, moet de Nederlandse visindustrie ‘als een merk gaan communiceren’. “Daar hoort een merknaam en logo bij. In de loop van dit jaar hopen we dit alles te kunnen gaan presenteren”, vertelde Pastoor, die voor de aanwezigen alvast een tipje van de sluier oplichtte. ‘The Dutch Seafood Industry, processing wholesale and trade. Your expert partner for excellent results’, luidt het (voorlopige) credo.
 
Voedselverspilling
Vanuit het werkveld ontvangt vaktijdschrift Fish&Co ook steeds meer berichten dat bedrijven drukdoende zijn om de CO2-footprint van hun producten volledig inzichtelijk te maken. Veel visverwerkers kennen wél hun eigen CO2-impact, maar krijgen vanuit retailers steeds vaker de vraag of zij ook weten hoe hun totale impact is, dus inclusief vangst en transport vanuit andere delen van de wereld. “Daarom is het óók voor de vissector van groot belang om aan de slag te gaan met reductie van voedselverspilling. Niet alleen is het een belangrijke variabele in de berekening van de CO2-impact en footprintberekeningen, ook eist de Europese Unie van Nederland dat het inzichtelijk maakt per ketenschakel hoeveel voedsel zij verspillen”, zei Karin Roossen (foto) van de Stichting tegen Voedselverspilling. “De brancheorganisaties van de vleesverwerkende industrie (COV en VNV) zijn inmiddels gestart met de pilot, maar ik kan alvast verklappen dat deze resultaten positief uitpakken en zodoende bijdrage aan een betere beeldvorming van de sector. Zoiets zou ook kunnen gelden voor de vissector. Een goede score qua voedselverspilling draagt bij aan een positief imago.”
 
Roosen gaf verder aan dat voedselverspilling in de keten niet alleen een noodzaak is, maar ook volop kansen biedt. “Des te minder je verspilt, des te lager je kosten en des te lager je footprint. Bovendien is aangetoond dat iedere geïnvesteerde euro in een bewezen oplossing om voedselverspilling te voorkomen zichzelf veertien keer terugbetaalt.” Na haar betoog maakte de Visfederatie bekend dat de keten gaat starten met een pilot met vijf visverwerkers. “Maar bedrijven die mee willen doen, kunnen zich nog melden.”

Lees meer over dit onderwerp in de eerstvolgende uitgave van vaktijdschrift Fish&Co, die 12 april verschijnt.